6.2.18

E-Dixgal: chegaron os portátiles para o alumnado

Cinco meses despois de formar parte do proxecto E-Dixgal a Xunta entregoulle ao centro os ultraportátiles para os alumnos. E-dixgal é unha iniciativa que leva á aula unha contorna virtual de aprendizaxe que permite a profesorado e alumnado acceder a contidos dixitais.
Os novos equipos do alumnado poden ser empregados como portátil ou como tableta, son táctiles e levan integrados aplicacións educativas agrupadas por categorías como táboas periódicas, editores de moléculas, dicionarios e aplicacións de circuítos electrónicos, entre outros.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...